tisdag 28 juli 2009

Kommuner och aktiebolag med skulder

Di refererar i en artikel till en undersökning gjord av Svensk Kommunrating, vilken rangordnar kommuner utifrån storleken på deras skuld per innevånare.

Min egen hemkommun Skellefteå ligger på en andraplats, och jag förväntar mig föjldaktligen att snart få ta del av motiveringar i lokala medier till varför dessa siffror är missvisande.... Storleken på tillgångar och skulder som finns beror naturligtvis på hur man räknar. Även om detta är reglerat i både lag och förordningar bör den kritiske läsaren komma ihåg att det faktiskt är betydande inslag av schabloner och höftande i allt vad räkenskaper heter. Det räcker med att vara medelbegåvad för att inse detta.

Alldeles oavsett hur det är med siffrornas precision har många kommuner skulder som tycks vara hårresande för den oinvigde. Därför bör nämnas att dessa siffror naturligtvis måste ställas i proportion till respektive kommuns intäkter, utgifter och tillgångar innan det går att avgöra hur allvarlig situationen är. Det som sagts ovan är naturligtvis sant för alla som upprättar räkenskaper, utöver kommuner exempelvis aktiebolag (de använder dock inte identiska redovisningsregler/principer). Tänk på det alla värdeinvesterare därute; räkenskaper är inte exakta och det är viktigt att sätta olika nyckeltal i relation till rätt saker.

Men en väsentlig skillnad finns mellan aktiebolag och kommuner; domstol har slagit fast att en kommun inte kan gå i konkurs. Lovar att kanske återkomma med fotnot på detta. Detta är inte den enda skillnaden, om tid visar sig finnas återkommer jag inom kort med ett inlägg som betraktar kommuners/aktiebolags problem och möjligheter ur ägarens respektive medborgarens perspektiv.

EDIT: Länk till lokaltidning har naturligtvis lagts till i efterhand.

måndag 27 juli 2009

Grundläggande riskhantering

Rådgivare/försäljare erbjuder ofta högrisk- och lågriskalternativ. Med detta följer avkastningen; den gängse uppfattningen tycks vara att den som är beredd att ta högre risk även har möjlighet att få större avkastning. Har alltid funnit denna ekvation märklig.

För att kunna arbeta med riskhatering är väntevärde (EV) ett grundläggande begrepp att ha koll på. Som formel beräknas väntevärdet enligt följande:

Sannolikheten x Möjligt utfall =Väntevärde

Låt oss anta att jag erbjuder mig att singla en slant och ge dig 1 000 kr ifall det blir krona; väntevärdet på detta erbjudande är då (0,5 x 1000) 500 kr. Om du betalar för detta erbjudande är alltså väntevärdet positivt om du betalar mindre än 500 kr och på lång sikt kommer du att gå med vinst. Betalar du mer än 500 kr är situationen den omvända, du är ofrånkomligen en långsiktig förlorare. Huruvida man satsar på att något som ska hända med sannolikheten 99 % eller 0,5 % är av underordnad betydelse; vad som avgör om det är en lönsam strategi beror på om prislappen är lägre än väntevärdet eller ej (sedan måste du naturligtvis ha kapital nog för att klara av fluktationerna).

Formeln ovan är naturligtvis inte helt enkel att applicera på aktier; men med denna kunskap inser du förhoppningsvis att det inte är användbar information huruvida det är frågan om en lågrisk- eller högriskplacering. Jag citerar nedan min investeringsproftet Benjamin Graham:


"..there has developed the general notion that the rate of return which the investor should aim for is more or less proportionate to the degree of risk he is ready to run. Our view is different. The rate of return sought should be dependent, rather, on the amount of intelligent effort the investor is willing and able to bear on his task." (Intelligent Investor 4th edition, s. 88)

Frågan som måste besvaras är således VAD som köps och HUR MYCKET som betalas. Så den som ligger och grubblar på hur mycket risk denne är beredd att ta bör skynda sig att byta utgångspunkt. Att "risken är hög" betyder oftast ingenting annat än att du som investerare/spekulerare inte har en aning om vad du köper (eller till vilket pris) och vad talar för att detta kommer att generera en hög avkastning?

onsdag 22 juli 2009

Vad är en aktie värd?

För den som äger en aktie som ska säljas inom kort är svaret på rubrikens fråga enkel; aktien har det värde som en köpare är beredd att betala.

Om vi planerar att äga samma aktie ett tag framöver är svaret inte lika enkelt. Säljpriset lär inte vara detsamma om om sex månader eller tio år. Den som äger länge kanske även får några kronor i utdelning; d.v.s. betalt för att äga aktien! Är det då rimligt att bara titta till dagens säljkurs när det gäller så dynamiska saker som aktier? Naturligtvis inte. För den långsiktige spararen visar aktiekursen en akties pris, inte att förväxlas med dess värde.

Bland mycket annat ska denna blogg försöka att hjälpa dig att avgöra vad en aktie är värd. Om jag inte ledsnar på att blogga, that is.

Sparare; det är banken som är kund hos dig!!

Alla har en relation till en bank. Vissa är nettolånare, andra är nettosparare. Då jag har privilegiet att vara skuldfri (sånär som på en massiv studieskuld) vänder sig denna reflektion främst till nettospararen, att "spararen" kanske bara har ett lönekonto kvittar.

När det är banken som använder dina pengar, är det du som gör banken en tjänst, inte tvärt om! Jag ställer mina pengar till bankens förfogande, jag erbjuder detta räntefritt, med villkoret att jag kommer åt pengarna precis när jag vill. Har storbankerna nappat på detta erbjudande? Nedan följer Swedbanks svar;

Skaffade nyligen ett familjekonto på nämnd bank, och blev livrädd när jag upptäckte vilka avgifter de tar. Om jag ska kunna använda mina pengar måste jag betala dem 145 kr/år, annars tar de en tia för varje transaktion! Detta alltså för att de får låna mina pengar!! Kanske bör nämnas att jag talar om internetbanken i strikt mening här och inte betalkort.

Att jämföra och byta bank är inte särskilt komplicerat, ring till bankerna, berätta vad du vill kunna göra och fråga vad de tar betalt. Säg till den bank som ger bäst erbjudande att du vill bli deras kund så ordnar de resten.

Jag vet inte ens hur min nuvarande bank (Nordea) står sig i konkurrensen, så imorgon kommer jag att börja min djupdykning, kanske redovisar resultatet vad det lider.

Det händer mycket AFK

Jag borde kanske skaffa Twitter istället?

tisdag 9 juni 2009

Stay tuned!

Inlägg kommer imorgon, eller möjligen dagen därpå.